Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής της Θεσσαλονίκης (οδός Πτολεμαίων 29 Β) δεύτερος όροφος

Ωρες Συνάθροισης

Καθημερινά 8:00-9:00μμ
Κυριακή πρωί 11:00-12:00πμ
Κυριακή απόγευμα 8:00-9:00μμ

Συνάθροιση Νεολαίας
Σάββατο 8:00μμ - 9 :00μμ


Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΑ TOY ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ

Από την επιστολή προς Εφέσιους κεφ. 6 στχ. 10-20

10Tέλος, αδελφοί μου, ν' αντλείτε δύναμη από τον Kύριο και από τη συναίσθηση της κυρίαρχης δύναμής του. 11Περιβληθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε ν' αντιμετωπίσετε τα στρατηγήματα του διαβόλου. 12Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες που προξενούν το σκοτάδι στον κόσμο τούτο. Eνάντια, δηλαδή, στα ουράνια πονηρά πνεύματα. 13Γι' αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε ν' αντισταθείτε μέσα στην πονηρή εποχή. Kι αφού φέρετε αισίως σε πέρας όλο τον αγώνα σας, να παραμείνετε όρθιοι. 14Σταθείτε, λοιπόν, όρθιοι, αφού περιζωστείτε πρώτα με την αλήθεια σαν ζώνη στη μέση σας, και φορέσετε τη δικαιοσύνη σαν θώρακα, 15και βάλετε σαν παπούτσια στα πόδια σας την ετοιμότητα να διακηρύξετε το Eυαγγέλιο της ειρήνης. 16Kαι πάνω απ' όλα αυτά, παίρνοντας την πίστη σαν ασπίδα, πάνω στην οποία θα μπορέσετε να σβήσετε όλα τα βέλη του πονηρού, τα πυρακτωμένα. 17Πάρτε επίσης τη σωτηρία ως περικεφαλαία καθώς και το ξίφος του Πνεύματος, που είναι η διδαχή του Θεού. 18Παράλληλα, να προσεύχεστε πάντοτε υποβάλλοντας όλα τα αιτήματα και τις παρακλήσεις σας στο Θεό με την οδηγία του Πνεύματος. Kαι γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό να αγρυπνείτε με πολλή επιμονή και να προσεύχεστε για όλους τους πιστούς. 19Kαι για μένα να προσεύχεστε για να μου δοθούν τα κατάλληλα λόγια, όταν ανοίγω το στόμα μου, ώστε ξεκάθαρα να φανερώσω το μυστήριο του Eυαγγελίου - 20υπέρ του οποίου είμαι πρεσβευτής και βρίσκομαι στη φυλακή - και να μιλήσω γι' αυτό χωρίς κανένα δισταγμό, όπως πρέπει να μιλήσω.
ΑΛΗΘΕΙΑ = ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΝΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ = ΕΙΝΑΙ Ο ΘΩΡΑΚΑΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ = ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΠΙΣΤΗ = ΕΙΝΑΙ Η ΣΠΙΔΑ

ΣΩΤΗΡΙΑ = ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΙΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ = ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΞΙΦΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ


Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Μηνύμα από την Αγία Γραφή

...;πρέπει νά υπάγη εις Ιεροσόλυμα καί νά πάθη πολλά από τών πρεσβυτέρων καί αρχιερέων καί γραμματέων, καί νά θανατωθή, καί τήν τρίτην ημέραν νά αναστηθή.

Ματθαίος 16:21Τα λόγια αυτά άκουσαν οι μαθητές του Ιησού Χριστού όταν τους φανέρωνε ιδιαίτερα τι επρόκειτο να γίνει στον Υιό του ανθρώπου . Τους μίλησε για την παράδοση του στους αρχιερείς και γραμματείς (Ματθ.26:57) οι οποίοι θα τον καταδικάζανε σε θάνατο (Ματθ.27:1) και θα τον παραδίνανε στα έθνη (Ματθ.27:2), στον Ρωμαίο ηγεμόνα Πόντιο Πιλάτο . Τους είπε για τον βασανισμό Του , όπως και έγινε από τους στρατιώτες του ηγεμόνα στο πραιτόριο (Ματθ.27:27) αλλά και για τον θάνατό του και για την ανάστασή του.

Ήθελε να τους δώσει να καταλάβουν ότι ήταν ανάγκη (έπρεπε) να γίνουν όλα αυτά στον Υιό του ανθρώπου για να μπορέσει να σωθεί ο άνθρωπος. Ήταν όλα γραμμένα στους προφήτες και στον νόμο . Έπρεπε να πληρωθεί ένα χρέος το οποίο ήταν τεράστιο, ασήκωτο, το χρέος αυτό το δημιούργησε ο ίδιος άνθρωπος αλλά και εξακολουθεί να το δημιουργεί. Και η απολύτρωση από το χρέος αυτό , τα λύτρα για να ξεπληρωθεί δεν μπορούσαν πουθενά να βρεθούνε ανάμεσα στους ανθρώπους.

ουδείς δύναται ποτέ νά εξαγοράση αδελφόν, μηδέ νά δώση εις τόν Θεόν λύτρον δι' αυτόν· 8 διότι πολύτιμος είναι η απολύτρωσις τής ψυχής αυτών, καί ανεύρητος διαπαντός, 9 ώστε νά ζή αιωνίως, νά μή ίδη διαφθοράν

Ψαλμ.49:7

Αυτό το χρέος είναι το χρέος των αμαρτιών , των παραβάσεων που η ποινή του είναι ο πόνος, η ασθένεια και τέλος ο αιώνιος θάνατος . Διότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος, τό δέ χάρισμα τού Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού τού Κυρίου ημών (Ρωμ.6:23). Και γιατί δεν μπορούσε ο άνθρωπος να πληρώσει το χρέος αυτό; Γιατί δεν ήτανε δεκτή καμιά θυσία απο τον Θεό για να πληρωθούν τα λύτρα; Η γραφή μας το φανερώνει καθώς είναι γεγραμμένον Οτι δέν υπάρχει δίκαιος ουδέ είς, 11 δέν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δέν υπάρχει τις εκζητών τόν Θεόν. 12 Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν· δέν υπάρχει ο πράττων αγαθόν, δέν υπάρχει ουδέ είς..(Ρωμ.3:10)

Δεν ήταν δυνατό κάποιος που ο ίδιος χρεωστούσε να δώσει λύτρα για κάποιον άλλο . Έπρεπε να βρεθεί ένας που δεν θα είχε χρέη, χωρίς αμαρτία να θυσιαστεί για όλους τους άλλους. Αυτός θα ήταν δεκτός από τον Θεό. Αυτός όμως έπρεπε να έχει τέτοια αγάπη που να ήτανε μεγαλύτερη και από τον εαυτό του. Αυτός ήταν ο Ιησούς Χριστός Μεγαλητέραν ταύτης αγάπην δέν έχει ουδείς, τού νά βάλη τις τήν ψυχήν αυτού υπέρ τών φίλων αυτού (Ιωαν. 15:13)

Ο Πατέρας Θεός δέχθηκε την θυσία του Ιησού γιατί αυτή ήταν άμωμη, αγία . όστις αμαρτίαν δέν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τώ στόματι αυτού (Πετρ.Α' 2:22). Και πάλι , Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από τών αμαρτωλών ..(Εβρ.7:26) ο δε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος καθώς τον φανέρωνε μπροστά στους ανθρώπους έλεγε ιδού, ο Αμνός τού Θεού ο αίρων τήν αμαρτίαν τού κόσμου (Ιωαν 1:29).

Με την θυσία Του άνοιξε ο δρόμος της σωτηρίας για τους ανθρώπους. Ξεκίνησε το κήρυγμα της μετάνοιας και άφεσης των αμαρτιών στο όνομά Του καί νά κηρυχθή εν τώ ονόματι αυτού μετάνοια καί άφεσις αμαρτιών εις πάντα τά έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ(Λουκ24:47).

Όταν ο Χριστός πέθανε αφού έκραξε μετά φωνής μεγάλης μας λέει ο ευαγγελιστής Ματθαίος ότι το καταπέτασμα του ναού εσχίσθη (Ματθ.27:51). Και αυτό φανέρωνε ότι από εδώ και στο εξής δεν θα υπήρχε το χώρισμα των αμαρτιών που απομάκρυνε τον άνθρωπο από τον Θεό αλλά αυτό καταργήθηκε Ελθών δέ ο Χριστός αρχιερεύς τών μελλόντων αγαθών .. διά τού ιδίου αυτού αίματος, εισήλθεν άπαξ εις τά άγια, αποκτήσας αιωνίαν λύτρωσιν.(Εβρ 9:12). Ο Χριστός φίλιωσε τον άνθρωπο με τον Θεό κατάργησε αυτόν που είχε το κράτος του θανάτου δηλαδή τον διάβολο με τον δικό του θάνατο (Εβρ.2:14).

Έτσι όποιος σήμερα δέχεται αυτή την θυσία του Χριστού, πλένεται με το αίμα Του το άγιο που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά και δικαιούται πλέον την συγχώρεση και την αιώνια ζωή από τον Πατέρα Θεό. ΕΠΡΕΠΕ λοιπόν να πάθη ο Χριστός, να πεθάνει και να αναστηθεί για να έχουμε εμείς οι άνθρωποι δικαίωμα , πιστεύοντας σε Αυτόν να ζήσουμε Αιώνια.


Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

ΠΟΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΩΖΕΙ;Καμιά εκκλησία δεν μπορεί να σώσει. Η εκκλησία είναι το αποτέλεσμα της σωτηρίας και αποτελείται από σωσμένους, πρώην αμαρτωλούς μετανοημένους όμως, που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό με αυταπάρνηση σηκώνοντας το σταυρό τους.
Ο κάθε άρρωστος που βγαίνει από το νοσοκομείο υγιής, δε γίνεται και γιατρός. Διηγείται βέβαια πώς θεραπεύθηκε, ποιος είναι ο γιατρός που τον θεράπευσε, ποια φάρμακα πήρε και πόσα χρήματα πλήρωσε, αλλά ποτέ δεν ισχυρίζεται ότι τώρα μπορεί και αυτός να κάνει επεμβάσεις και να θεραπεύει. Καμιά εκκλησία δε σώζει, κανένας άγιος δε σώζει, καμιά θρησκεία δε σώζει.
Ο απόστολος Πέτρος, όταν απολογείτο στους διώκτες του και τους εξηγούσε πώς θεραπεύτηκε ο παραλυτικός, τους δήλωσε: "Ο Χριστός Τον Οποίον σεις εσταυρώσατε, Τον Οποίον ο Θεός ανέστησε, Τον θεράπευσε και η πίστις η δι' Αυτού, έδωσε εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν". Πράξεις γ:16
Και καταλήγει: "Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η Σωτηρία ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανόν δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν". Πράξεις δ:12
Μερικές εκκλησίες προσπαθώντας να ελκύσουν κόσμο για λόγους οικονομικούς, δημιουργούν ψεύτικες ιστορίες και ψεύτικα θαύματα παντός είδους.
Έτσι δημιουργείται κάποια διαφήμιση και τρέχουν οι άνθρωποι να βρουν τη σωτηρία τους, χωρίς την πίστη στο Χριστό και χωρίς να μετανοήσουν από τα άνομα έργα τους.
Όταν ακούνε ότι έγινε κάποιο θαύμα σε κάποια εκκλησία, ή έφεραν κάποιο ιερό αντικείμενο, τρέχουν να πιάσουν σειρά και δημιουργούν ουρές ολόκληρες για να προσκυνήσουν, μήπως και λυθεί το πρόβλημά τους, το οποίο δεν έχουν την πίστη να το ζητήσουν από τον Ουράνιο Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. 'πιστοι, αμετανόητοι από την αμαρτία τους σε πλήρη άγνοια του θελήματος του Θεού, που είναι γραμμένο μέσα στο Ευαγγέλιο, προσκυνούν ό,τι βρουν μπροστά τους και αφήνουν και ένα δώρο για να δείξουν την αγάπη τους και το σεβασμό τους.
Σώζονται; Κάθε άλλο. Παθαίνουν και χειρότερα και γίνονται πιο ασεβείς από ότι ήσαν πρώτα, διότι γρήγορα ανακαλύπτουν ότι η ελπίδα τους στο ιερό αντικείμενο ή στο θαύμα που άκουσαν ότι έγινε σε άλλους, δεν ήταν τίποτα. Τα προβλήματα συνεχίζονται, η άσωτη ζωή χειροτερεύει και ο θάνατος πλησιάζει.
Μόνο όταν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει , αφήσει την αμαρτία του, και επικαλεσθεί το όνομα του Κυρίου, θα σωθεί, χωρίς ψεύτικα προσκυνήματα και άχρηστα τάματα, χωρίς πληρωμή και εξαγορά των αιτημάτων. Μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, ο Ουράνιος Πατέρας θα σου δώσει τα πάντα.
Πρέπει να πιστεύσεις στον Ουράνιο Πατέρα, ο Οποίος σε αγάπησε και έστειλε τον Υιό Του τον Μονογενή να μας βρει, να μας διδάξει την απόλυτη αλήθεια του Ευαγγελίου και να πληρώσει την ποινή της καταδίκης μας και να μας δώσει την αιώνια λύτρωση.


Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Μηνύματα από την Αγία Γραφή

«Επειδή εγεύθητε οτι αγαθός ο Θεός»
(Α'Πετρου 2:3)

Πόσο αληθινό πράγματι είναι το εδάφιο αυτό, από την πρώτη επιστολή του αποστόλου Πέτρου! Κάθε ειλικρινής άνθρωπος εύκολα μπορεί να ομολογήσει ότι ο Θεός είναι αγαθός και πολλές φορές μέσα στην ζωή του είδε το χέρι Του να τον σώζει από άσχημες καταστάσεις. Είναι Αυτός που "ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους." Ματθ.5:45, και "δεν αφήκεν αμαρτύρητον εαυτόν αγαθοποιών, δίδων εις ημάς ουρανόθεν βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και ευφροσύνης τας καρδίας ημών" Πράξεις 14:17 και στην Β' Πέτρου 1:3 λέει πάλι "η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν"
Μεγαλύτερη όμως τις όλες προσφορες του Θεού στον άνθρωπο, είναι η προσφορά του Υιού Του Ιησού Χριστού, που δόθηκε για τον εξιλασμό των αμαρτιών του ανθρώπου, για να δώσει την δυνατότητα στον άνθρωπο να κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Και η Αιώνια Ζωη δεν θα είναι σε μια γη φθαρτή και ενα σύμπαν φθαρτό αλλά σε έναν νέο ουρανό και μια νέα γή που "οφθαλμός δεν είδε και ωτίον δεν ήκουσε και εις καρδίαν ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ητοίμασεν εις τους αγαπώντας αυτόν. (Κορ.Α' 2:9).
Μπορείς και εσύ να δοκιμάσεις τον Θεό, να ζητήσεις να σου ανοιχθούν τα πνευματικά σου μάτια,. για να μπορείς να εννοήσεις την τέλεια αγάπη Του. Πως θα γίνει αυτό; Θα τον επικαλεσθείς γονατισμένος εκεί στο δωμάτιο σου, όπου θα είσαι εσύ και Αυτός μόνοι και θα του ζητήσεις να έρθει στην ζωή σου, να σε σώσει να σε κάνει παιδί Του και αυτήν την προσευχή θα την κάνεις στο όνομα του Υιού Του , στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο προσδιορισμένος από τον Πατέρα Θεό Σωτήρας του κόσμου. " δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν. Πράξεις 4:12
- Πατέρα ουράνιε στο όνομα του Ιησού Χριστού του υιού σου που τον πρόσφερες να πεθάνει πάνω στον σταυρό του Γολγοθά για τις δικές μου αμαρτίες, σε παρακαλώ να έρθεις και στην δική μου ζωή να με σώσεις από τον θάνατο της αμαρτίας και να με κάνεις δικό σου παιδί. Αμην..


Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Μηνύμα από την Αγία Γραφή

Απεκρίθησαν και είπον προς αυτόν· Συ εγεννήθης όλος εν αμαρτίαις, και συ διδάσκεις ημάς; και εξέβαλον αυτόν έξω.

Ιωάννης 9:34Με τον τρόπο αυτό οι Φαρισαίοι εξεδίωξαν τον πρώην τυφλό που δεν δίστασε να ομολογήσει ότι ο Ιησούς ήταν αυτός που του άνοιξε τα μάτια. Είχαν συμφωνήσει πως όποιος ομολογήσει τον Ιησού ως τον Χριστό να γίνεται αποσυνάγωγος. Από τον φόβο αυτό και οι γονείς του πρώην τυφλού, αρνήθηκαν να ομολογήσουν τον ευεργέτη του γιου τους. Το υποκριτικό αυτό πνεύμα των Φαρισαίων που δεν ήθελαν να παραδεχτούν τον Ιησού ως τον Χριστό, τον απεσταλμένο του Πατέρα Θεού, τους έκανε να αρνούνται να παραδεχτούν και τα πιο απλά πράγματα που οι ταπεινές καρδιές όπως του εκ γενετής τυφλού, τα δεχόταν εύκολα. Και τους είπε : « Εξεύρομεν δε ότι αμαρτωλούς ο Θεός δεν ακούει, αλλ' εάν τις ήναι θεοσεβής και κάμνη το θέλημα αυτού, τούτον ακούει.» Δεν είναι δυνατό ένας άνθρωπος να έχει αγαθά έργα , να συμμαρτηρεί ο Θεός μαζί του και να είναι αμαρτωλός. Κάθε τι αγαθό προέρχεται από τον Πατέρα των φώτων θα μας πει o λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιακώβου (1:17) άρα και ο Ιησούς δεν μπορούσε να είναι όπως τον παρουσίαζαν οι Φαρισαίοι αμαρτωλός επειδή θεράπευε την ημέρα του Σαββάτου που οπως αντιλαμβάνονταν αυτοί την εντολή του Θεού για το Σάββατο ακόμη και αυτή η θεραπεία ενός τυφλού ανθρώπου δεν έπρεπε να γίνει την ημέρα αυτή.

Και σήμερα όμως ο κόσμος απορρίπτει αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Ιησού Χριστού παρόλο που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με τις "πατροπαράδωτες συνήθειες και διδασκαλίες". Αυτούς όμως τους συναντά ο Κύριος Ιησούς Χριστός όπως βρήκε τον πρώην τυφλό και τους αποκαλύπτεται όχι σαν ένας προφήτης αλλά σαν ο Υιός του Θεού. Άνθρωποι που ζούσαν στην πνευματική τύφλωση κάποτε, μακριά από τον Θεό και την βασιλεία Του και παραδομένοι στα πάθη τους, ομολόγησαν την τύφλωση αυτή και ζητήσαν να δουν, αυτούς Χριστός σήμερα τους ανοίγει τα μάτια, τους δίνει το δικό Του φως , αναγεννώνται και γίνονται παιδιά του Θεού και γεύονται την βασιλεία του Θεού από τώρα. Άνθρωποι όμως που λένε ότι «βλέπουν» , ότι γνωρίζουν, που μπορεί ακόμη και να ισχυρίζονται ότι είναι διδάσκαλοι των πραγμάτων του Θεού και φως για αυτούς που είναι στο σκοτάδι, αλλά ζουν μια ζωή συμβιβασμού με τον κόσμο και τις επιθυμίες του, περιχαρακωμένοι μέσα στις ανθρώπινες διδασκαλίες και παραδώσεις , αυτοί τελικά μένουν μέσα στις αμαρτίες τους, γιατί δεν συναισθάνονται ότι έχουν ανάγκη να μετανοήσουν . Και είπεν ο Ιησούς· Εγώ διά κρίσιν ήλθον εις τον κόσμον τούτον, διά να βλέπωσιν οι μη βλέποντες και να γείνωσι τυφλοί οι βλέποντες.

Αγαπητέ φίλε, ζήτησε τον ζωντανό Ιησού Χριστό να σε επισκεφθεί και να σου ανοίξει τα πνευματικά μάτια. Πες Του με ειλικρίνεια μέσα από την καρδιά σου «ναι Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω και εγώ να δω, να βγω από την πνευματική τύφλωση στην οποία ζω, να δω την βασιλεία Σου. Συγχώρε σε την αμαρτωλή ζωή μου, πλύνε μου με το αίμα Σου το άγιο που έχυσες στο σταυρό του Γολγοθά για να πληρώσεις τις δικές μου αμαρτίες.» Όποια ημέρα και ώρα , σε όποια κατάσταση και αν είσαι , αν εκζητήσεις μέσα από την καρδιά σου Το Κύριο Ιησού Χριστό, Αυτός θα έρθει να σε συναντήσει και να σου δώσει το δικό του φως.

Εγώ είμαι το φως του κόσμου όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.

Ιωάννης 8:12


Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

Πόσο "πετυχημένη" ήταν η σημερινή ημέρα για σένα;

Καθώς τελειώνει η μέρα...

Ξέρεις αν κάποιος έγινε ευτυχέστερος, γιατί βρέθηκες στο δρόμο του;

Θυμάται κάποιος κάτι καλό που του είπες σήμερα;

Υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να πει ότι του είπες ένα λόγο ευγενικό;

Θα μπορούσες να πεις ότι κάποιος βοηθήθηκε με ό,τι έκανες και είπες σήμερα;

Μπορείς άραγε να πεις ότι άναψες την ελπίδα στην καρδιά του απογοητευμένου;

Πιστεύεις ότι σπατάλησες τη μέρα ή την έχασες, ή μήπως την ξόδεψες μόνο προς όφελος σου;

’φησες πίσω σου κάτι για το οποίο θα σε μακαρίζουν ή θα σε βρίζουν;

Νομίζεις ότι η Θεός θα πει για σένα ότι κέρδισες μια ακόμη μέρα, την αυριανή, με ό,τι έκανες σήμερα;


Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

Πως να συγχωρείς

10 πρακτικές συμβουλές που θα μας βοηθήσουν να μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους

1. Σκεφτείτε ότι στο κάτω-κάτω της γραφής δε ζημιωθήκατε και τόσο σοβαρά.

2. Λογαριάστε όλα τα καλά που σας έχουν γίνει ακόμα κι από το πρόσωπο που σας έβλαψε.

3. Απαριθμήστε τα ελέη και τις ευλογίες που απολαμβάνετε από μέρους του Θεού που δεν αξίζατε.

4. Ευχαριστείτε το Θεό για τη συγχώρεση που Εκείνος έχει προσφέρει σε σας.

5. Προσευχηθείτε για εκείνον που σας φέρθηκε άσχημα.

6. Αναζητήστε μια ευκαιρία να βοηθήσετε τ πρόσωπο που σας έβλαψε.

7. Προσπαθήστε να τον αιφνιδιάσετε με μια καλή πράξη ή να του δείξετε την καλή σας διάθεση.

8. Όταν θυμηθείτε την κακή ενέργεια που έγινε σε βάρος σας να την αντιπαρατάξετε με μια καλή σκέψη ή πράξη.

9. Αν το κακό που σας έγινε είναι ιδιαίτερα μεγάλο, προσπαθήστε να το ξεχάσετε σκεπτόμενοι άλλα ευχάριστα πράγματα, προτού κοιμηθείτε το βράδυ.

10. Επαναλάβετε αργά και προσεκτικά τη φράση της προσευχής του Κυρίου: "’φες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέτας ημών".


Δευτέρα, 5 Μαΐου 2008

Η ΑΓΑΠΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ

Στην Ε.Α.Ε.ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΘΕ/ΝΙΚΗΣ μπορείτε να δείτε τώρα ζωντανές αναμεταδώσεις των κηρυγμάτων των τακτικών συναθροίσεων της εκκλησίας, οι οποίες είναι πλέον σταθερά με ζωντανή εικόνα (video). Δηλαδή απο Δευτέρα έως και Παρασκευή (8-9 μμ) και Κυριακή 11-12πμ και 8-9μμ βράδυ. Επίσης και το Σάββατο στις 8μμ μεταδίδεται ζωντανά και η συνάθροιση της Νεολαίας της Εκκλησίας. Σύντομα δε στο πρόγραμμά μας θα προστεθούν και βιντεοσκοπημένες μεταδόσεις κηρυγμάτων απο τις συναθροίσης των επιμέρους εκκλησιώ. Μπαίνοντας στη σελίδα http://www.thechristians.gr/ και πατώντας μόνο ένα κλικ στο On-line ράδιο θα δείτε ζωντανά την εκπομπή "Οι Αλήθειες μέσα απο το λόγο του Θεού"


Τρίτη, 29 Απριλίου 2008

Χριστός ανέστη αληθινά και όχι τυπικά

Αυτές της μέρες από όλους ακούς το τυπικό Χριστός ανέστη θα αναρωτιέστε γιατί το λέω τυπικό ο λόγος είναι επειδή οι άνθρωποι το λένε αλλά χωρίς να το εννοούνε ο μεν λέει Χριστός ανέστη και ο δε απαντά αληθώς ανέστη αλλά κανένας από τους δυο δεν το πιστεύει αυτό που λέει και το λένε μόνο αυτές της μέρες λες και ο Χριστός είναι αναστημένος μόνο το Πάσχα. Ο Χριστός μια φόρα σταυρώθηκε και αναστήθηκε για πάντα και όχι όπως το έχουν οι άνθρωποι κάθε χρόνο τον σταυρώνουν και μετά τον αναστενουν και τρώνε πίνουν και γλεντανε για να γιορτάσουν την ανάσταση. Ίσως όλα αυτά που διαβάζετε σας φαίνονται σκληρά λόγια αλλά είναι αλήθεια και ας μην το παραδεχόμαστε όπου και να κοιτάξεις παντού τα ίδια και όλα αυτά δεν τα λέω για να κρίνω αλλά για να πω πως έχουν τα πράγματα.

Ο Χριστός είναι ζωντανός με όλη την σημασία της λέξεως επικαλεστείτε τον στη ζωή σας και θα σας επισκεφθεί

το sync προφίλ μου</